دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

از همه اعضای محترم کتابخانه دعوت میکنیم جهت اطلاع از اخبار و رویدادهای مرتبط با کتابخانه صفحه اجتماعی ما را در اینستاگرام دنبال نمایند

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/bamdadomidsaba_ngo/

اینستاگرام

https://www.instagram.com/omidesaba_tehran/

https://t.me/omidesaba

کاربران آنلاین :1